Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Hải Thành

Hi sinh 2/9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Sơn - Xã Triệu Sơn - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hải Thành

  Nguyên quán Thanh Hoá

  Liệt sĩ Hải Thành, nguyên quán Thanh Hoá hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hải Thành

  Nguyên quán . - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Hải Thành, nguyên quán . - Thanh Hóa hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hải Thành

  Nguyên quán Tam Sơn - Tiên Sơn - Hà Bắc

  Liệt sĩ Nguyễn Hải Thành, nguyên quán Tam Sơn - Tiên Sơn - Hà Bắc, sinh 1930, hi sinh 30/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đức Hoà - tỉnh Long An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thành Hải

  Nguyên quán Đông Phong - Nho Quan - Ninh Bình

  Liệt sĩ Nguyễn Thành Hải, nguyên quán Đông Phong - Nho Quan - Ninh Bình, sinh 1941, hi sinh 03/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...