Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Hoàng Thận

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Kế Sách - Huyện Kế Sách - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
ấp an Thành, Thị trấn Kế Sách, , Huyện Kế Sách, Sóc Trăng
ĐT: 0918.334639 (Trưởng phòng) - 0985.434106 (Phó phòng) - 0986.173721 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ THẬN

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam

  Liệt sĩ THẬN, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ Quảng Nam hi sinh 04/1976, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 2. Liệt sĩ Thận

  Nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam

  Liệt sĩ Thận, nguyên quán Tam Thanh - Tam Kỳ - Quảng Nam hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Tam Thanh - tỉnh Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Thận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/1967, hiện đang yên nghỉ tại Tam Thanh - Xã Tam Thanh - Thành phố Tam Kỳ - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Hoàng Văn Thận

  Nguyên quán Xuân Nội - Trà Lĩnh - Cao Bằng

  Liệt sĩ Hoàng Văn Thận, nguyên quán Xuân Nội - Trà Lĩnh - Cao Bằng hi sinh 20/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...