Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Hồi

Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1920

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồi

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồi, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thành - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồi

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồi, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1923, hi sinh 08/07/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồi

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồi, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1923, hi sinh 7/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồi

  Nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hồi, nguyên quán Vĩnh Thành - Vĩnh Linh - Quảng Trị hi sinh 23/11/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thành - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...