Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Hương Nừng

Sinh 1953

Hi sinh 31/10/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Dương Minh Châu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hương Nừng

  Nguyên quán Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Hương Nừng, nguyên quán Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương, sinh 1953, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Hương Nừng

  Nguyên quán Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Hương Nừng, nguyên quán Hiệp Lực - Ninh Giang - Hải Dương, sinh 1953, hi sinh 31/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại An Khê - Thị xã An Khê - Gia Lai
 4. Liệt sĩ Nừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nừng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Tỉnh Long An - Phường 5 - Thị xã Tân An - Long An
 5. Xem thêm các kết quả khác...