Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Hữu Chắt

Sinh 1952

Hi sinh 6/3/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hữu Chắt

  Nguyên quán Thái nguyên - Thái Thụy - Thái Bình

  Liệt sĩ Hữu Chắt, nguyên quán Thái nguyên - Thái Thụy - Thái Bình hi sinh 06/03/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Chắt

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Chắt, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1918, hi sinh 02/05/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chắt

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Chắt, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1943, hi sinh 08/04/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Chắt

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Chắt, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1943, hi sinh 4/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...