Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Hữu Thi

Sinh 1925

Hi sinh 20/3/1948

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hữu Thi

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hữu Thi, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 20 - 3 - 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hữu Thi

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Hữu Thi, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 20/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1965, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ thi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...