Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Hữu Xa

Sinh 1931

Hi sinh 1953

Hiện đang yên nghỉ tại Đại Nghĩa - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Vĩnh Điện, Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 05103.867.247
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hữu Xa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hữu Xa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nhật Quang - Xã Nhật Quang - Huyện Phù Cừ - Hưng Yên
 2. Liệt sĩ Xa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ lâm Hữu Xa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lâm Hữu Xa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 15/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Duy Sơn - Quảng Nam
 4. Liệt sĩ Văn Xa

  Nguyên quán Quảng Ngãi

  Liệt sĩ Văn Xa, nguyên quán Quảng Ngãi, sinh 1937, hi sinh 03/10/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...