Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Khai

Sinh 1934

Hi sinh 23/6/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Khai

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Khai, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị hi sinh 11/10/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Khai

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Khai, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1917, hi sinh 10/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 23/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Mỹ Hiệp - Xã Mỹ Hiệp - Huyện Phù Mỹ - Bình Định
 4. Liệt sĩ Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Khai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 5/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Tiến - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...