Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Mậu Trân

Sinh 1926

Hi sinh 12/1949

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đông - Xã Triệu Đông - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Mậu Trân

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Mậu Trân, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hi sinh 17/08/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Mậu Trân

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Mậu Trân, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hi sinh 12/1949, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ TRÂN

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ TRÂN, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ninh Hoà - Vạn Ninh - tỉnh Khánh Hoà
 4. Liệt sĩ Trân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Ninh Hòa - Thị xã Ninh Hòa - Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...