Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Minh Quyên

Nguyên quán Hải An - Tỉnh Gia - Thanh Hóa

Sinh 1948

Hi sinh 1/6/1975

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Minh Quyên

  Nguyên quán Hải An - Tỉnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Minh Quyên, nguyên quán Hải An - Tỉnh Gia - Thanh Hoá, sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Minh Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 1/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Quyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Phước Hiệp - Xã Phước Hiệp - Huyện Tuy Phước - Bình Định
 4. Liệt sĩ Bùi Minh Quyên

  Nguyên quán Hải Long - Hải Hậu - Hà Nam

  Liệt sĩ Bùi Minh Quyên, nguyên quán Hải Long - Hải Hậu - Hà Nam hi sinh 28/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Bình Dương - tỉnh Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...