Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Ngọc Đức

Hi sinh 23/9/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Chấp - Xã Vĩnh Chấp - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngọc Đức

  Nguyên quán Xuân Khang - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Ngọc Đức, nguyên quán Xuân Khang - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1958, hi sinh 12/01/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngọc Đức

  Nguyên quán Dịnh Tăng - Yên Định - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Ngọc Đức, nguyên quán Dịnh Tăng - Yên Định - Thanh Hoá hi sinh 23 - 09 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngọc Đức

  Nguyên quán Dịnh Tăng - Yên Định - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Ngọc Đức, nguyên quán Dịnh Tăng - Yên Định - Thanh Hóa hi sinh 23/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Chấp - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngọc Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Đức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Huyện Tĩnh gia - Xã Hải Lĩnh - Huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa
 5. Liệt sĩ Đức Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đức Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Kon Tum - Phường Duy Tân - Thành phố Kon Tum - Kon Tum
 6. Xem thêm các kết quả khác...