Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Ngọc Hồng

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Trung - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Hồng Ngọc

  Nguyên quán Phù Mỹ - Bình Định

  Liệt sĩ Hồng Ngọc, nguyên quán Phù Mỹ - Bình Định hi sinh 11/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Ngọc Hồng

  Nguyên quán Quảng Minh - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngọc Hồng, nguyên quán Quảng Minh - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 19/07/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngọc Hồng

  Nguyên quán Quảng Minh - Kiến Xương - Thái Bình

  Liệt sĩ Ngọc Hồng, nguyên quán Quảng Minh - Kiến Xương - Thái Bình, sinh 1953, hi sinh 19/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Trường - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngọc Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Dầu Tiếng - Thị Trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương
 5. Xem thêm các kết quả khác...