Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Ngọc Thu

Hi sinh 7/3/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Ngọc Thu

  Nguyên quán Thanh Hưng - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Ngọc Thu, nguyên quán Thanh Hưng - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh hi sinh 03/07/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Ngọc Thu

  Nguyên quán Thanh Hưng - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Ngọc Thu, nguyên quán Thanh Hưng - Thanh Chương - Nghệ Tĩnh hi sinh 7/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngọc Thu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Thu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mang Thít - Xã Tân Long Hội - Huyện Mang Thít - Vĩnh Long
 4. Liệt sĩ Thu

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thu, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1956, hi sinh 30 - 05 - 1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...