Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Noãn

Sinh 1917

Hi sinh 2/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thiện - Xã Hải Khê - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Trên đây là tất cả những thông tin chúng tôi tìm được.Rất mong ai có thông tin liên hệ với nghĩa trang, ban chỉ huy quân sự địa phương hoặc các cơ quan chức năng khác có thể giúp gia đình thân nhân vui lòng gửi cho chúng tôi theo địa chỉ email:

Thanh@SEOs.vn
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn !


Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hi sinh 03/05/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1917, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1917, hi sinh 2/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Noãn

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Noãn, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1954, hi sinh 5/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...