Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Phước Sang

Sinh 1922

Hi sinh 22/8/1972

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ xã Đại Hồng - Huyện Điện Bàn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối 3, Vĩnh Điện, Thị trấn Vĩnh Điện, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 05103.867.247
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Phước Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phước Sang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/12/1986, hiện đang yên nghỉ tại TP Cần Thơ - Cần Thơ
 2. Liệt sĩ Nguyễn Phước Sang

  Nguyên quán Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Sang, nguyên quán Đức Hòa - Long An, sinh 1945, hi sinh 23/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Trần Phước Sang

  Nguyên quán Cần Đăng - Châu Thành - An Giang

  Liệt sĩ Trần Phước Sang, nguyên quán Cần Đăng - Châu Thành - An Giang hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang - tỉnh An Giang
 4. Liệt sĩ Nguyễn Phước Sang

  Nguyên quán Đức Hòa - Long An

  Liệt sĩ Nguyễn Phước Sang, nguyên quán Đức Hòa - Long An, sinh 1945, hi sinh 23/03/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...