Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Quang Biểu

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Sơn Kỳ - Xã Sơn Kỳ - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động Thương binh và xã hội
Tổ dân phố hàng Gòn, Thị trấn Di Lăng, Huyện Sơn Hà
ĐT: 055 3864375 - 0914226854 (trưởng phòng) - 01688943279 (phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quang Biểu

  Nguyên quán Vĩnh Phú - Văn Giang - Hưng Yên

  Liệt sĩ Quang Biểu, nguyên quán Vĩnh Phú - Văn Giang - Hưng Yên hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Quang Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...