Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Quang Biểu

Sinh 1949

Hi sinh 12/1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quang Biểu

  Nguyên quán Vĩnh Phú - Văn Giang - Hưng Yên

  Liệt sĩ Quang Biểu, nguyên quán Vĩnh Phú - Văn Giang - Hưng Yên hi sinh 12/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Quang Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Quang Biểu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Sơn Kỳ - Xã Sơn Kỳ - Huyện Sơn Hà - Quảng Ngãi
 3. Liệt sĩ Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/9/1962, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 4. Liệt sĩ Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Biểu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 5. Xem thêm các kết quả khác...