Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Quang Tánh

Sinh 1918

Hi sinh 16/2/1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quang Tánh

  Nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Quang Tánh, nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1918, hi sinh 16 - 02 - 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Quang Tánh

  Nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Quang Tánh, nguyên quán Gio Châu - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1918, hi sinh 16/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Gio Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Thanh Tây - Xã Hoài Thanh Tây - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Tánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 14/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tiên Ngọc - Xã Tiên Ngọc - Huyện Tiên Phước - Quảng Nam
 5. Xem thêm các kết quả khác...