Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Quang Tiếp

Sinh 1929

Hi sinh 8/1950

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Đại - Xã Triệu Đại - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Quang Tiếp

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Quang Tiếp, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1929, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Quang Tiếp

  Nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Quang Tiếp, nguyên quán Triệu Đại - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1929, hi sinh 8/1950, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đại - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Mỹ - Xã Hoài Mỹ - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 4. Liệt sĩ Tiếp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiếp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 5/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Tam Quan Nam - Xã Tam Quan Nam - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định
 5. Xem thêm các kết quả khác...