Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Sĩ Lượng

Hi sinh 19/4/1978

Hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
ĐT: 076.3687 051

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Lượng

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lượng, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lượng

  Nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Lượng, nguyên quán Triệu Lăng - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1951, hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Lăng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ lượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1949, hiện đang yên nghỉ tại -
 4. Liệt sĩ Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 14/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Xã Tịnh Bình - Xã Tịnh Bình - Huyện Sơn Tịnh - Quảng Ngãi
 5. Xem thêm các kết quả khác...