Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Sông Hào

Nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh

Sinh 1957

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Sông Hào

  Nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Sông Hào, nguyên quán Đức La - Đức Thọ - Hà Tĩnh, sinh 1957, hi sinh 10/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Sông Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sông Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/11/1981, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Kiên Giang - Huyện An Biên - Kiên Giang
 3. Liệt sĩ Sông Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sông Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 10/3/1983, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Hướng Hoá - Thị trấn Khe Sanh - Huyện Hướng Hóa - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Sông Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sông Hào, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Huyện Ô Môn - Quận Ô Môn - Cần Thơ
 5. Xem thêm các kết quả khác...