Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Sỹ Canh

Nguyên quán Phú Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

Sinh 1951

Hi sinh 9/12/1972

Cấp bậc S3

Đơn vị 559

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Sỹ Canh

  Nguyên quán Phú Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh

  Liệt sĩ Sỹ Canh, nguyên quán Phú Lộc - Can Lộc - Hà Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 09/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Sỹ Canh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sỹ Canh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Sỹ Canh

  Nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Hoàng Sỹ Canh, nguyên quán Yên Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 17/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Canh

  Nguyên quán Liên Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Canh, nguyên quán Liên Sơn - Đô Lương - Nghệ An hi sinh 1/8/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...