Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Tài Kép

Hi sinh 21/7/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Tỉnh Sóc Trăng - Phường 6 - Thành phố Sóc Trăng - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
93 Phú Lợi P2, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 0793.624133

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Đình Kép

  Nguyên quán Đại Hợp - Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Đình Kép, nguyên quán Đại Hợp - Tứ Kỳ - Hải Dương, sinh 1960, hi sinh 31/08/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Đình Kép

  Nguyên quán Đại Hợp - Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Đình Kép, nguyên quán Đại Hợp - Tứ Kỳ - Hải Dương, sinh 1960, hi sinh 31/08/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Đình Kép

  Nguyên quán Đại Hợp - Tứ Kỳ - Hải Dương

  Liệt sĩ Đình Kép, nguyên quán Đại Hợp - Tứ Kỳ - Hải Dương, sinh 1960, hi sinh 31/08/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Đình Kép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đình Kép, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 31/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...