Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Tấn Tớn

Hi sinh 1968

Hiện đang yên nghỉ tại Tam Phú - Huyện Quế Sơn - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Đông Phú, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0510.3885268
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Xuân Tớn

  Nguyên quán Hải Nhân - Tỉnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Xuân Tớn, nguyên quán Hải Nhân - Tỉnh Gia - Thanh Hoá, sinh 1907, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Xuân Tớn

  Nguyên quán Hải Nhân - Tỉnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Xuân Tớn, nguyên quán Hải Nhân - Tỉnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1907, hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phú Tớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phú Tớn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ TP Thanh hoá - Phường Nam Ngạn - Thành phố Thanh Hóa - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Xuân Tớn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Xuân Tớn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 5/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...