Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thanh Hải

Sinh 1951

Hi sinh 1/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thanh Hải

  Nguyên quán Yên Quang - Hoàng Long - Ninh Bình

  Liệt sĩ Thanh Hải, nguyên quán Yên Quang - Hoàng Long - Ninh Bình, sinh 1957, hi sinh 08/02/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Thanh Hải

  Nguyên quán Vũ Vân - Vũ Thư - Thái Bình

  Liệt sĩ Thanh Hải, nguyên quán Vũ Vân - Vũ Thư - Thái Bình, sinh 1957, hi sinh 16/1/1982, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Thanh Hải

  Nguyên quán Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Thanh Hải, nguyên quán Triệu Sơn - Thanh Hóa, sinh 1960, hi sinh 8/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
 4. Liệt sĩ Thanh Hải

  Nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Thanh Hải, nguyên quán Thọ Hải - Thọ Xuân - Thanh Hoá, sinh 1940, hi sinh 26/05/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dương Minh Châu - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Thanh Hải

  Nguyên quán Thạch Liêm - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Thanh Hải, nguyên quán Thạch Liêm - Thạch Hà - Nghệ Tĩnh, sinh 1951, hi sinh 04/01/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...