Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thanh Hùng

Sinh 1942

Hi sinh 1969

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thanh Hùng

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Thanh Hùng, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1955, hi sinh 17/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 2. Liệt sĩ Thanh Hùng

  Nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang

  Liệt sĩ Thanh Hùng, nguyên quán Mỹ Phong - T P. Mỹ Tho - Tiền Giang, sinh 1955, hi sinh 17/03/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tỉnh Tiền Giang - tỉnh Tiền Giang
 3. Liệt sĩ Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 20/10/1980, hiện đang yên nghỉ tại Mỹ phước tây - Xã Mỹ Phước Tây - Huyện Cai Lậy - Tiền Giang
 4. Liệt sĩ Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 17/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh TG - Xã Trung An - Thành Phố Mỹ Tho - Tiền Giang
 5. Liệt sĩ Thanh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thanh Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NT Tam Bình - Thị trấn Tam Bình - Huyện Tam Bình - Vĩnh Long
 6. Xem thêm các kết quả khác...