Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Con

Sinh 1920

Hi sinh 20/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Con

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Con, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1934, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Con

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Con, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1920, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Con

  Nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Con, nguyên quán Trung Sơn - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1934, hi sinh 16/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thị Con

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Con, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1920, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ thị con

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ thị con, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...