Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Hoá

Sinh 1953

Hi sinh 11/1970

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Hoá

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Hoá, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 28/07/1894, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Hoá

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Hoá, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1953, hi sinh 11/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Bình Trung - Xã Bình Trung - Huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi
 4. Liệt sĩ Trương Thị Hoá

  Nguyên quán Triệu Hoà - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trương Thị Hoá, nguyên quán Triệu Hoà - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1949, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Hòa - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...