Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Nậy

Sinh 1924

Hi sinh 20/8/1968

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Trạch - Xã Triệu Trạch - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Nậy

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nậy, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1926, hi sinh 26 - 10 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Nậy

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nậy, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1924, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Nậy

  Nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nậy, nguyên quán Triệu Trạch - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1924, hi sinh 20/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Trạch - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thị Nậy

  Nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nậy, nguyên quán Trung Giang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1926, hi sinh 26/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Trung Giang - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ thị nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ thị nậy, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 6. Xem thêm các kết quả khác...