Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Như ý

Sinh 1933

Hi sinh 14/6/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Như ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Như ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 11/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Như ý

  Nguyên quán Hiền Lương - Hợp Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Thị Như ý, nguyên quán Hiền Lương - Hợp Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1933, hi sinh 11/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Như ý

  Nguyên quán Hiền lương - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Thị Như ý, nguyên quán Hiền lương - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1933, hi sinh 14/06/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thị Như Ý

  Nguyên quán Hiền Lương - Hợp Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Thị Như Ý, nguyên quán Hiền Lương - Hợp Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1933, hi sinh 11/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Thị Như Ý

  Nguyên quán Hiền lương - Hạ Hoà - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Thị Như Ý, nguyên quán Hiền lương - Hạ Hoà - Vĩnh Phú, sinh 1933, hi sinh 14/6/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...