Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Nuôi

Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương

Sinh 1898

Hi sinh 00/03/1974

Cấp bậc Cán bộ

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Lê Quý Đôn – Phường Hưng Chiến – Thị xã Bình Long – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651.3666.320 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1889, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 20 - 10 - 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1889, hi sinh 14/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 20/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...