Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Nuôi

Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1889

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 20 - 10 - 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1889, hi sinh 14/7/1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1925, hi sinh 20/10/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thị Nuôi

  Nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương

  Liệt sĩ Thị Nuôi, nguyên quán Tân Khai - Bình Long - Sông Bé - Bình Dương, sinh 1898, hi sinh 00/03/1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Bình Long - tỉnh Bình Phước
 5. Xem thêm các kết quả khác...