Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Sang

Sinh 1946

Hi sinh 10/2/1969

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Sang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 22/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Đức Nhuận - Xã Đức Nhuận - Huyện Mộ Đức - Quảng Ngãi
 2. Liệt sĩ Thị Sang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Sang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Duy Thành - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Sang

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Sang, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1907, hi sinh 13 - 02 - 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Sang

  Nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Sang, nguyên quán Hải Thiện - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1907, hi sinh 13/2/1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thiện - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...