Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Thỉ

Hi sinh 3/2/1967

Hiện đang yên nghỉ tại huyện Can Lộc - Huyện Can Lộc - Hà Tĩnh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0904.527.575 (Trưởng phòng) - 0912.999.144 (Phó phòng)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ thị thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ thị thỉ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Thị Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio Quang - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Thỉ

  Nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Thỉ, nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1952, hi sinh 15 - 02 - 1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Gio Quang - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thị Thỉ

  Nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Thỉ, nguyên quán Gio Quang - Gio Linh - Quảng Trị, sinh 1952, hi sinh 15/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Gio Quang - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...