Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Thị

Hi sinh 20/12/68

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Triều - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu 7, Thị trấn ái Nghĩa, Huyện Đại Lộc, Quảng Nam
ĐT: 0510.3747112 (UBND huyện)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Thị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Phong - Xã Hoà Phong - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 2. Liệt sĩ thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ thị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại -
 3. Liệt sĩ Thị

  Nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Thị , nguyên quán Xuân Lộc - Đồng Nai hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 4. Liệt sĩ Thị

  Nguyên quán Xuân Lập - Xuân Lộc - Đồng Nai

  Liệt sĩ Thị , nguyên quán Xuân Lập - Xuân Lộc - Đồng Nai hi sinh 1974, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Long Khánh - tỉnh Đồng Nai
 5. Xem thêm các kết quả khác...