Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thị Thiềm

Sinh 1945

Hi sinh 9/7/1974

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hoài Thanh - Xã Hoài Thanh - Huyện Hoài Nhơn - Bình Định

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
02 - Đường 28 thánh 3 - Thị trấn Bồng sơn - Hoài Nhơn - Bình Định
ĐT: 0563.861872

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thị Thiềm

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Thiềm, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Thị Thiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thị Thiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thị Thiềm

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thị Thiềm, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1951, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Thiềm

  Nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thiềm, nguyên quán Hải Thượng - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...