Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thô

Sinh 1941

Hi sinh 5/3/1947

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Vĩnh Tú - Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thô

  Nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thô, nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1941, hi sinh 5/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Tú - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phước Thô

  Nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phước Thô, nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1901, hi sinh 03/05/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phước Thô

  Nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Phước Thô, nguyên quán Vĩnh Tú - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1901, hi sinh 5/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ diên thô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ diên thô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1953, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...