Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Thừa

Hi sinh 11/2/1966

Hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2 Tố Hữu, 9, Tuy Hòa, Phú Yên
ĐT: 057 3823 475

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Đông Tác - Phường Phú Lâm - Thành phố Tuy Hoà - Phú Yên
 2. Liệt sĩ Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 6/1965, hiện đang yên nghỉ tại NT xã Điện Nam - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Cảnh Thừa

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Cảnh Thừa, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1926, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đình Thừa

  Nguyên quán Phú Lâm - Thanh Oai - Hà Sơn Bình

  Liệt sĩ Đình Thừa, nguyên quán Phú Lâm - Thanh Oai - Hà Sơn Bình hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...