Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Tiến Hiển

Sinh 1954

Hi sinh 23/9/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội
25 Hùng Vương, Thị trấn Hải Lăng, Huyện Hải Lăng, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.508785 - 0914009422 (phó phòng) - 0915016295 (trưởng phòng)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Tiến Hiển

  Nguyên quán Đăng Sơn - Đông Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Tiến Hiển, nguyên quán Đăng Sơn - Đông Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Tiến Hiển

  Nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Tiến Hiển, nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 3. Liệt sĩ Tiến Hiển

  Nguyên quán Đăng Sơn - Đông Lương - Nghệ Tĩnh

  Liệt sĩ Tiến Hiển, nguyên quán Đăng Sơn - Đông Lương - Nghệ Tĩnh, sinh 1954, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Hải Thượng - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Tiến Hiển

  Nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An

  Liệt sĩ Tiến Hiển, nguyên quán Đặng Sơn - Đô Lương - Nghệ An, sinh 1954, hi sinh 20/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Đô Lương - tỉnh Nghệ An
 5. Liệt sĩ Tiến Hiển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tiến Hiển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Đô lương - Huyện Đô Lương - Nghệ An
 6. Xem thêm các kết quả khác...