Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Trị

Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

Sinh 1909

Hi sinh 09/02/1947

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trị

  Nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Trị, nguyên quán Triệu Thành - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1909, hi sinh 2/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thị xã Quảng Trị - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trị, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang xã Bình Triều - Huyện Đại Lộc - Quảng Nam
 3. Liệt sĩ Trị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 2/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thị xã Quảng Trị - Phường 1 - Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Công Trị

  Nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định

  Liệt sĩ Công Trị, nguyên quán Tam Quan - Hoài Nhơn - Bình Định, sinh 1931, hi sinh 6/6/1985, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung - tỉnh Khánh Hoà
 5. Xem thêm các kết quả khác...