Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Trọng Chấn

Sinh 1953

Hi sinh 10/4/1972

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Triệu Phong - Thị trấn Ái Tử - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Thị trấn ái tử, Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
ĐT: 0533.828599 - 0533.828452 - 0914.458.271
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Trọng Chấn

  Nguyên quán Thiệu Dương - Tĩnh Gia - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trọng Chấn, nguyên quán Thiệu Dương - Tĩnh Gia - Thanh Hoá, sinh 1953, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trọng Chấn

  Nguyên quán Thiệu Dương - Tĩnh Gia - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trọng Chấn, nguyên quán Thiệu Dương - Tĩnh Gia - Thanh Hóa, sinh 1953, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Triệu Phong - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hoà Tiến - Xã Hòa Tiến - Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng
 4. Liệt sĩ Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chấn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/1931, hiện đang yên nghỉ tại Quỳnh Lưu - Huyện Quỳnh Lưu - Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...