Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Trung Thành

Sinh 1930

Hi sinh 25/3/1967

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

PHÒNG LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khóm Hữu Nghị , thị trấn Hồ xá, Huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 053.3624433 - (053).380491 (UBND huyện)
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Thành Trung

  Nguyên quán Thới Lại - Bình Đại - Bến Tre

  Liệt sĩ Thành Trung, nguyên quán Thới Lại - Bình Đại - Bến Tre, sinh 1931, hi sinh 18/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ TP Hồ Chí Minh - tỉnh Hồ Chí Minh
 2. Liệt sĩ Trung Thành

  Nguyên quán Trương Định - Lạng Sơn

  Liệt sĩ Trung Thành, nguyên quán Trương Định - Lạng Sơn, sinh 1955, hi sinh 29/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi - tỉnh Hồ Chí Minh
 3. Liệt sĩ Trung Thành

  Nguyên quán Hoằng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Trung Thành, nguyên quán Hoằng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hoá, sinh 1930, hi sinh 25 - 03 - 1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trung Thành

  Nguyên quán Hoằng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Trung Thành, nguyên quán Hoằng Kim - Hoằng Hoá - Thanh Hóa, sinh 1930, hi sinh 25/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trung Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trung Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/4/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 6. Xem thêm các kết quả khác...