Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê V. Bường

Sinh 1929

Hi sinh 1973

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Điện Bàn - Huyện Duy Xuyên - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
ĐT: 0919430747 (trưởng phòng)
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Huy Bường

  Nguyên quán Tố Lợi - Nông Cống - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Huy Bường, nguyên quán Tố Lợi - Nông Cống - Thanh Hoá, sinh 1959, hi sinh 27/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cầu - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Thanh Bường

  Nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị

  Liệt sĩ Thanh Bường, nguyên quán Hải Khê - Hải Lăng - Quảng Trị, sinh 1944, hi sinh 06/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thái - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Bường

  Nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Bường, nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1942, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Bường

  Nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang

  Liệt sĩ Văn Bường, nguyên quán Hòa Khánh - Cái Bè - Tiền Giang, sinh 1923, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Bè - tỉnh Tiền Giang
 5. Xem thêm các kết quả khác...