Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Vă Triển

Hi sinh 4/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại Duy Tân - Huyện Hiệp Đức - Quảng Nam

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khối phố An Trung, Thị trấn Tân An, Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam
ĐT: 05103.883.201
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
11 Nguyễn Chí Thanh, Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 0510 3852 514

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ triển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ triển, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại -
 2. Liệt sĩ Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/1/1987, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Tân Biên - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ An, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Huyện Thọ xuân - Huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa
 4. Liệt sĩ Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hạnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...