Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Phương

Hi sinh 1970

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Phương

  Nguyên quán Vũ Di - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Văn Phương, nguyên quán Vũ Di - Vĩnh Tường - Vĩnh Phú, sinh 1947, hi sinh 13 - 09 - 1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Vĩnh Linh - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Phương

  Nguyên quán Vĩnh Hòa - Vĩnh Lạc - Vĩnh Phú

  Liệt sĩ Văn Phương, nguyên quán Vĩnh Hòa - Vĩnh Lạc - Vĩnh Phú, sinh 1955, hi sinh 06/04/1979, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Phương

  Nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Phương, nguyên quán Triệu ái - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Ái - tỉnh Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Văn Phương

  Nguyên quán Quỳnh Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An

  Liệt sĩ Văn Phương, nguyên quán Quỳnh Mai - Quỳnh Lưu - Nghệ An, sinh 1955, hi sinh 13/07/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Tân Biên - tỉnh Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Văn Phương

  Nguyên quán Quảng Lỉnh - Quảng Xương - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Phương, nguyên quán Quảng Lỉnh - Quảng Xương - Thanh Hoá, sinh 1948, hi sinh 13/06/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 6. Xem thêm các kết quả khác...