Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Bẩm

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Châu Thành - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Dầu Tiếng - Thị Trấn Dầu Tiếng - Huyện Dầu Tiếng - Bình Dương
 4. Liệt sĩ Văn Bẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Bẩm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/6/1951, hiện đang yên nghỉ tại -
 5. Xem thêm các kết quả khác...