Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Ban

Hi sinh 01/09/1978

Đơn vị E 113

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Khu phố 3, Thị trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành, Tây Ninh
ĐT: 066.3877.062
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Ban

  Nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Ban, nguyên quán Triệu Phước - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1940, hi sinh 31 - 3 - 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Phước - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Ban

  Nguyên quán Minh Sơn - Thiệu Sơn - Thanh Hoá

  Liệt sĩ Văn Ban, nguyên quán Minh Sơn - Thiệu Sơn - Thanh Hoá, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Hướng Hóa - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Văn Ban

  Nguyên quán Cẩm Bình - Ba Vì - Hà Tây

  Liệt sĩ Văn Ban, nguyên quán Cẩm Bình - Ba Vì - Hà Tây, sinh 1957, hi sinh 09/01/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Ban

  Nguyên quán Cẩm Bình - Ba Vì - Hà Tây

  Liệt sĩ Văn Ban, nguyên quán Cẩm Bình - Ba Vì - Hà Tây, sinh 1957, hi sinh 09/01/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Châu Thành - tỉnh Tây Ninh
 5. Xem thêm các kết quả khác...