Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Bạt

Sinh 1952

Hi sinh 2/5/1971

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Trường Sơn - Xã Vĩnh Trường - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Ban quản lý Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn
Xã Vĩnh Trường, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Tri
ĐT: 0533 883318 - 0533 883378
PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Khu phố 8 TT gio linh, Huyện Gio Linh, Tỉnh Quảng Trị
ĐT: 0533.825429 - 0533.631478
BCH Quân sự tỉnh
KM4 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị
ĐT: (053) 069784129 - 053 3583681 - 069784106

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Bạt

  Nguyên quán Thái Sơn - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Văn Bạt, nguyên quán Thái Sơn - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 02/05/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ QG Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Bạt

  Nguyên quán Thái Sơn - Nam Ninh - Hà Nam Ninh

  Liệt sĩ Văn Bạt, nguyên quán Thái Sơn - Nam Ninh - Hà Nam Ninh, sinh 1952, hi sinh 2/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bạt Phương

  Nguyên quán Tân Minh - Triệu Sơn - Thanh Hóa

  Liệt sĩ Bạt Phương, nguyên quán Tân Minh - Triệu Sơn - Thanh Hóa hi sinh 6/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc tế Việt - Lào - tỉnh Nghệ An
 4. Liệt sĩ Cảnh Bạt

  Nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị

  Liệt sĩ Cảnh Bạt, nguyên quán Triệu Đông - Triệu Phong - Quảng Trị, sinh 1923, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Triệu Đông - tỉnh Quảng Trị
 5. Xem thêm các kết quả khác...