Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Bự

Hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăng
ĐT: 079 3856 857 - 079 3857 430 (UBND huyện)

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Bự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Văn Bự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS Huyện Long Phú - Thị trấn Long Phú - Huyện Long Phú - Sóc Trăng
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bự, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Đường 9 - tỉnh Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Bự

  Nguyên quán Tân Định - Bến Cát - Bình Dương

  Liệt sĩ Trần Văn Bự, nguyên quán Tân Định - Bến Cát - Bình Dương hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương
 4. Liệt sĩ Trần Văn Bự

  Nguyên quán Phú Cốc - Vũ Bản - Nam Định

  Liệt sĩ Trần Văn Bự, nguyên quán Phú Cốc - Vũ Bản - Nam Định hi sinh 19/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thành Phố Vinh - tỉnh Nghệ An
 5. Xem thêm các kết quả khác...