Thông tin liệt sĩ

Liệt sĩ Lê Văn Cân

Hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

Để tìm thông tin chi tiết hơn, thân nhân liệt sĩ có thể liên hệ các địa chỉ sau

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
132 Trần Hưng Đạo, tp. Tây Ninh, Tây Ninh
ĐT: 066 3822 511

Các liệt sĩ gần hoặc cùng tên

 1. Liệt sĩ Văn Cân

  Nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Cân, nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Vinh Thái - tỉnh Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Văn Cân

  Nguyên quán Vẩm Hưng - Cẩm Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Văn Cân, nguyên quán Vẩm Hưng - Cẩm Giang - Hải Dương hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 3. Liệt sĩ Văn Cân

  Nguyên quán An Hòa - Trảng Bàng - Tây Ninh

  Liệt sĩ Văn Cân, nguyên quán An Hòa - Trảng Bàng - Tây Ninh hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tây Ninh - tỉnh Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Văn Cân

  Nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị

  Liệt sĩ Văn Cân, nguyên quán Vĩnh Thái - Vĩnh Linh - Quảng Trị, sinh 1945, hi sinh 22/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Xã Vĩnh Thái - tỉnh Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Văn Cân

  Nguyên quán Vẩm Hưng - Cẩm Giang - Hải Dương

  Liệt sĩ Văn Cân, nguyên quán Vẩm Hưng - Cẩm Giang - Hải Dương hi sinh 2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Huyện Long Thành - tỉnh Đồng Nai
 6. Xem thêm các kết quả khác...